Σκοπός

Το Κέντρο Συμβουλευτικής Φοιτητών, το οποίο ιδρύθηκε το 2001 με απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου, αποσκοπεί στην παροχή συμβουλευτικής και ψυχολογικής βοήθειας στους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές όλων των Τμημάτων του Πανεπιστημίου.

Η Σύγκλητος  του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου (αρ. συνδ. 372/17.10.2019) στις για την απόδοση τιμής στην εκλιπούσα Καθηγήτρια Αικατερίνη Μαριδάκη Κασωτάκη, πρώην Αντιπρύτανη του Πανεπιστημίου, αποφάσισε τη μετονομασία του Κέντρου Συμβουλευτικής, η ίδρυση του οποίου αποτελεί δική της πρωτοβουλία, σε “Κέντρο Συμβουλευτικής Αικατερίνη Μαριδάκη Κασωτάκη”.

Η Καθηγήτρια Αικατερίνη Μαριδάκη Κασωτάκη, είχε συμβάλει ουσιαστικά στη διοίκηση του Πανεπιστημίου, αφού είχε υπηρετήσει δύο φορές ως Αντιπρύτανης, αλλά και στην καθημερινή ζωή του, ως ακαδημαϊκός δάσκαλος. Το σημαντικότερο επίτευγμα της προσπάθειάς της είναι το Κέντρο Συμβουλευτικής που άφησε παρακαταθήκη στο Πανεπιστήμιο και το οποίο υπηρέτησε με μεγάλο πάθος.

Οργάνωση

Δρ. Γιώργος Τσίτσας, Συμβουλευτικός Ψυχολόγος, ΕΕΔΙΠ

Αγγελική Κυβέλου, Υποψήφια διδάκτορας, Ψυχοθεραπεύτρια, Διοικητική Υπάλληλος

Επικοινωνία

Διεύθυνση:

Κέντρο Συμβουλευτικής Φοιτητών, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο,

Ελ. Βενιζέλου 70, 176 76, Καλλιθέα

Tηλ. 210-9549338, 210-9549292, e-mail: kesym at hua dot gr

Το Κέντρο Συμβουλευτικής Φοιτητών λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 9:00- 15:00.

> Δράσεις

Ατομική Συμβουλευτική

Η ατομική συμβουλευτική αφορά στην παροχή ψυχολογικής και συμβουλευτικής υποστήριξης, στο πλαίσιο ατομικών συνεδριών, και παρέχεται στους φοιτητές, οι οποίοι αντιμετωπίζουν προβλήματα προσωπικά (δυσκολίες προσαρμογής στο νέο περιβάλλον, δυσκολίες λήψης αποφάσεων, έλλειψη ενδιαφέροντος, ψυχοσωματικές εκδηλώσεις, διαταραχές διατροφής, φοβίες, κατάθλιψη, άγχος, εθισμό κ.ά.), προβλήματα σπουδών (δυσκολίες μάθησης, άγχος εξετάσεων, κακή διαχείριση χρόνου, κ.ά.) προβλήματα επικοινωνίας με γονείς, φίλους ή συντρόφους, ή προβλήματα που σχετίζονται με γεγονότα της ζωής (αρρώστια, θάνατος, καταστροφές κ. ά.).

Ομαδική Συμβουλευτική

Η Ομαδική Συμβουλευτική αφορά στην παροχή ψυχολογικής και συμβουλευτικής υποστήριξης, στο πλαίσιο ομαδικών συνεδριών, οι οποίες πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους. Ενδεικτικά θέματα των συνεδριών αυτών είναι τα εξής:

  • Προσωπική ανάπτυξη και αυτογνωσία
  • Ανάπτυξη ενσυνειδητότητας (mindfulness)
  • Βελτίωση διαπροσωπικών σχέσεων
  • Ανάπτυξη διεκδικητικής συμπεριφοράς
  • Ανάπτυξη δημιουργικής έκφρασης
  • Διαχείριση άγχους
  • Διαχείριση θυμού
  • Διαχείριση χρόνου
  • Ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας

Οι συμβουλευτικές προσεγγίσεις που χρησιμοποιούνται, κατά τη διάρκεια των ομαδικών συνεδριών, είναι οι εξής: γνωσιακή-συμπεριφοριστική (CBT), συστημική, υπαρξιακή και θεραπεία gestalt.

Εποπτική Συμβουλευτική

Στόχος της Εποπτικής Συμβουλευτικής είναι η παροχή συμβουλευτικής και ψυχολογικής βοήθειας στους αποφοίτους των Τμημάτων του Πανεπιστημίου για την αντιμετώπιση των δυσκολιών που βιώνουν στην καθημερινότητά τους ως επαγγελματίες. Η υπηρεσία αυτή παρέχεται σε ομαδικό επίπεδο.

Για την Αίτηση Συμμετοχής για μία ή περισσότερες από τις παραπάνω δράσεις πατήστε εδώ

Τηλεσυμβουλευτική

Η τηλεσυμβουλευτική αφορά στην παροχή εξειδικευμένης συμβουλευτικής βοήθειας μέσω του διαδικτύου. Απευθύνεται σε φοιτητές/τριες και αποφοίτους του Πανεπιστημίου, οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα να δουν από κοντά κάποιον Σύμβουλο – Ψυχολόγο ή προτιμούν την εξ αποστάσεως επικοινωνία λόγω πιο εύκολης πρόσβασης στα ηλεκτρονικά μέσα. Η τηλεσυμβουλευτική δεν προσφέρει τη δυνατότητα της προσωπικής επαφής μεταξύ συμβούλου και συμβουλευόμενου. Για το λόγο αυτό δεν μπορεί να υποκαταστήσει μια ολοκληρωμένη συμβουλευτική διαδικασία.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τα ερωτήματά τους εδώ.

Το απόρρητο της επικοινωνίας των φοιτητών με το προσωπικό του Κέντρου διασφαλίζεται για όλες τις παραπάνω δράσεις.

Άλλες δραστηριότητες

Το Κέντρο Συμβουλευτικής “Αικατερίνη Μαριδάκη Κασωτάκη” διοργανώνει σεμινάρια, ημερίδες και συνέδρια σχετικά με ψυχοπαιδαγωγικά θέματα ή θέματα που προάγουν την ποιότητα ζωής. Επίσης, συνεργάζεται με σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την υλοποίηση προγραμμάτων που αποσκοπούν στην ανάπτυξη της Συναισθηματικής Νοημοσύνης των μαθητών, στην ενημέρωση των μαθητών και των διδασκόντων για θέματα σχετικά με τη σχολική βία και την παραβατικότητα, στην ενημέρωση των διδασκόντων για τους τρόπους αντιμετώπισης των μαθησιακών δυσκολιών, στην ανάπτυξη των επικοινωνιακών δεξιοτήτων των διδασκόντων κά.

> Χρήσιμες Διευθύνσεις

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Εργαστήριο Ψυχολογικής Συμβουλευτικής Φοιτητών (Ε.Ψυ.Συ.Φοι)
(πρώην “Συμβουλευτικό Κέντρο Φοιτητών – Σ.Κ.Φ.”)
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Φιλοσοφική Σχολή,
Τμήμα Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας,
Τομέας Ψυχολογίας,
Πανεπιστημιόπολη, 157 84 Αθήνα
Τηλ: 210 – 727 7553 / 4
Fax: 210 – 727 7553
E-mail: skf (at) cc.uoa.gr
Web: www.uoa.gr/skf

Γραφείο Συμβουλευτικής
(σε συνεργασία με το Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής Αθηνών)
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Θεολογική Σχολή, Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας,
Τομέας Χριστιανικής Λατρείας, Αγωγής και Διαποιμάνσεως, Πανεπιστημιόπολη, 157 84 Αθήνα
Τηλ: 210 – 727 5775
Fax: 210 – 727 5775
E-mail: astavrop (at) soctheol.uoa.gr

Συμβουλευτικό Κέντρο Ομιλήκων (Σ.Κ.Ο.)
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία,
Ιπποκράτους 35, 6ος όροφος, 106 80 Αθήνα
Τηλ: 210 – 368 8533, 368 8507
Fax: 210 – 368 8510
E-mail:sykeom (at) ecd.uoa.gr

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Κέντρο Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης (ΚΕ.ΣΥ.ΨΥ)
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής Α.Π.Θ.,
Κτίριο Διοίκησης “Κ. Καραθεοδωρή”, 540 06 Θεσσαλονίκη
Τηλ: 2310 – 992 643
Fax: 2310 – 995 360
E-mail: efklides (at) psy.auth.gr
Web: students.auth.gr/prwtoeths/kesipsi_what.html
/kesipsi_how.html
/kesipsi_penthos.html

Συμβουλευτικό Σταθμός Φοιτητών του Κοινοτικού Κέντρου Ψυχικής Υγείας κεντρικού τομέα, Β’ Παν/κη Ψυχιατρική Κλινική (ΣΣΦ / ΚΚΨΥ κ.τ.)
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Υγειονομική Υπηρεσία Φοιτητικής Λέσχης ΑΠΘ
Τηλ: 2310 – 992 654, 548 113
Fax: 2310 – 511 981
Web: students.auth.gr/prwtoeths/stathmos.html

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Συμβουλευτικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πειραιώς (ΣΥ.ΚΕ.Π.Π.)
Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Καραολή και Δημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς
Τηλ: 210 – 414 2042-3,8
Fax: 210 – 414 2328
E-mail: kkounen (at) unipi.gr, epapadak (at) unipi.gr
Web: www.unipi.gr/counsel_center/

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Συμβουλευτικό Κέντρο Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Σ.ΚΕ.Π.Ι.)
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Πανεπιστημιούπολη, 451 10 Ιωάννινα
Τηλ: 26510 – 96 600
Fax: 26510 – 96 600
E-mail: skepi (at) cc.uoi.gr
Web: www.uoi.gr/gr/services/skepi/

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Συμβουλευτικό Κέντρο Χαροκοπείου Πανεπιστημίου
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας,
Ελ. Βενιζέλου 70, 176 71 Αθήνα
Τηλ: 210 – 957 7051 (εσωτ. 207)
Fax: 210 – 957 7050
E-mail: kmaridaki (at) hua.gr

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Συμβουλευτική Υπηρεσία του Γραφείου Διασύνδεσης του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Γραφείο Διασύνδεσης
Πεδίον Άρεως, Λεωφόρος Αθηνών, 38334 Βόλος
Τηλ: 24210 – 74141
Fax: 24210 – 74142
E-mail: akoletti (at) uth.gr

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Υπηρεσία Συμβούλου Ψυχικής Υγείας
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πατησίων 76, 10434 Αθήνα
Τηλ: 210 – 820 3239
Fax: 210 – 822 6204
E-mail: counseling (at) aueb.gr
Web: www.aueb.gr/counseling

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΩΝ

Κοινωνική Υπηρεσία (Κ.Υ.)
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας
Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας,
Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας,
Αγ. Σπυρίδωνος, 122 10 Αιγάλεω
Τηλ: 210 – 538 5129
Fax: 210 – 531 4819
E-mail: koinyp (at) teiath.gr
Web: www.teiath.gr/verwalt/social_service

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ

Συμβουλευτική Υπηρεσία του Γραφείου Διασύνδεσης του ΤΕΙ Πειραιά
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά
Γραφείο Διασύνδεσης,
Π.Ράλλη & Θηβών 250, 122 44 Αιγάλεω
Τηλ: 210 – 538 1294
Fax: 210 – 569 1705
E-mail: counsellor (at) gdias.teipir.gr
Web: gdias.teipir.gr

Δήμος Καλλιθέας — Το Δημοτικό Κέντρο Υγείας

Συμβουλευτικό Κέντρο Οικογένειας
Ανδρομάχης 100, 176 71 Καλλιθέα
Τηλέφωνα: 210-9579090, 210-9532718
Fax: 210-9566680, 210-9532719
E-mail: sko (at) otenet.gr

Δήμος Καλλιθέας — Το Δημοτικό Κέντρο Υγείας

Ψυχολογικό και Ψυχιατρικό Ιατρείο
Ανδρομάχης 100, 176 71 Καλλιθέα
Τηλέφωνο: 210-9532712

Κέντρο Πρόληψης της εξάρτησης των Δήμων Καλλιθέας, Μοσχάτου και Ταύρου ΣΤΑΘΜΟΣ

Πατρ. Γρηγορίου Ε’ 65, Τ.Κ. 176 76, Καλλιθέα
Τηλέφωνα: 210 – 9537215-6,
Fax: 210 – 9537215
E-mail: kepstath (at) otenet.gr
Μέρες και ώρες λειτουργίας:Δευτέρα – Παρασκευή, 8.30 – 15.00
Web: http://www.ektepn.gr/Bases/by_area/attiki/prolipsi/a6.htm

Ανοικτό Θεραπευτικό Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ Υπό την Αιγίδα του Δήμου Καλλιθέας

Ο Θησέας λειτουργεί καθημερινά με ραντεβού
Αραπάκη 33, 176 76 Καλλιθέα
Επικοινωνία και πληροφορίες στo τηλέφωνo : 210-9587117
Fax: 210-9591282
Web: http://www.kallithea.gr/thiseas.asp