Ο κανονισμός διαχείρισης παραπόνων είναι διαθέσιμος εδώ.

Το πρότυπο έγγραφο για την υποβολή φοιτητικού παραπόνου είναι διαθέσιμο εδώ.

 Η επιτροπή διαχείρισης παραπόνων ορίζεται εδώ.

Για να υποβάλλετe επίσημα το φοιτητικό σας παράπονο χρησιμοποιήστε την διεύθυνση complaintsdit@hua.gr