Οι δραστηριότητες του αρμοδίου Τμήματος του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου για θέματα Φοιτητικής Μέριμνας, σχετίζονται με τα ακόλουθα:

 • Μέριμνα για τη διεκπεραίωση διαδικασιών που αφορούν στη σίτιση των φοιτητών
 • Μέριμνα για τη διεκπεραίωση διαδικασιών που αφορούν στη χορήγηση στεγαστικού επιδόματος των φοιτητών
 • Μέριμνα για τη συγκέντρωση, έκδοση και διάθεση διδακτικών σημειώσεων
 • Μέριμνα για τη συγκέντρωση των εγκεκριμένων από τα Τμήματα αιτήσεων για χορήγηση φοιτητικών δανείων, τις οποίες διαβιβάζει το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
 • ‘Εκδοση και χορήγηση Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθενείας (Ε.Κ.Α.Α.)
 • Παρακολούθηση της υλοποίησης των αποφάσεων της Συγκλήτου, των Ακαδ. Τμημάτων και των Πρυτανικών Αρχών σε θέματα φοιτητικών εκδρομών, δανείων, οικονομικών ενισχύσεων και υποτροφιών

Πληροφορίες: Χριστίνα Λαμπρίδη-Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας
Επικοινωνία: tacad.foitmer@hua.gr
Τηλ.: 210 9549221
Ώρες υποδοχής: 10.00-14.00 καθημερινά
Οικίσκος Φοιτητικής Μέριμνας, Γραφείο 1

> Σίτιση φοιτητών

Στο νέο κτήριο του Πανεπιστημίου στον Ταύρο (Ομήρου 9) λειτουργεί το Φοιτητικό εστιατόριο, όπου μπορούν να σιτίζονται όλα τα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας, είτε δωρεάν είτε επί πληρωμή. Το εστιατόριο λειτουργεί καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, εκτός από τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο. Οι φοιτητές, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια που απαιτούνται λαμβάνουν την κάρτα σίτισης, κατόπιν ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ, την οποία επιδεικνύουν κατά την είσοδό τους στο εστιατόριο του Πανεπιστημίου.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2020-2021

Σύμφωνα με τη Κοινή Υπουργική Απόφαση: Φ.5/65835/Β3/18.06.2012, για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, δωρεάν σίτιση δικαιούνται:

Α. Οι ενεργοί φοιτητές των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής, του πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου σπουδών, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 του ν. 4009/2011 (Α’ 195), εφόσον δεν είναι ήδη κάτοχοι πτυχίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου αντίστοιχα.

Β.

i) Οι εγγεγραμμένοι ως φιλοξενούμενοι φοιτητές σε Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, οι οποίοι προέρχονται από άλλα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής στο πλαίσιο εκπαιδευτικών ή ερευνητικών προγραμμάτων συνεργασίας, όπως ορίζονται στο άρθρο 36 παράγραφος 2 (α) και (β) του ν. 4009/2011 (Α΄ 195).

ii) Οι εγγεγραμμένοι ως φιλοξενούμενοι φοιτητές σε Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, οι οποίοι προέρχονται από ομοταγή Ιδρύματα της αλλοδαπής στο πλαίσιο εκπαιδευτικών ή ερευνητικών προγραμμάτων συνεργασίας, όπως ορίζονται στο άρθρο 36 παράγραφος 2 (α) και (β) του ν. 4009/2011 (Α’ 195).

Γ. Οι φοιτητές που μετακινούνται προσωρινά από ένα Α.Ε.Ι. σε άλλο της ημεδαπής, σύμφωνα με τον Οργανισμό του Ιδρύματος προέλευσης, όπως ορίζονται στο άρθρο 36 παράγραφος 2 (ε) του ν. 4009/2011 (Α΄ 195).

Δ. Οι αλλοδαποί υπότροφοι του Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων, που πραγματοποιούν προπτυχιακές σπουδές σε Α.Ε.Ι. της ημεδαπής εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις, εξαιρουμένων των περιπτώσεων (Β)(ii) και (Δ).

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Για την Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 πατήστε εδώ.

Για τα Όρια Εισοδήματος Δωρεάν Σίτισης Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021 πατήστε εδώ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στην αίτηση θα δηλώνεται το ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ, όπως εμφανίζεται στο εκκαθαριστικό φορολογικού έτους 2019.

Για την Ηλεκτρονική Υποβολή της Αίτησης Σίτισης  πατήστε ΕΔΩ

ΠΡΟΣΟΧΗ!  Δεν δικαιούνται δωρεάν σίτιση οι φοιτητές που έχουν συμπληρώσει τον απαιτούμενο χρόνο φοίτησης (6 χρόνια προπτυχιακών, 3 χρόνια μεταπτυχιακών και 5 χρόνια διδακτορικών σπουδών).

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ

1. Η σίτιση παρέχεται στο χώρο του εστιατορίου του Πανεπιστημίου στον Ταύρο – Ομήρου 9– Τ.Κ. 17778, όλες τις ημέρες της εβδομάδας (επτά ημέρες).

 • Το εστιατόριο δεν θα λειτουργεί κατά τις ημέρες των διακοπών των Χριστουγέννων, των διακοπών  του Πάσχα (15 ημέρες, από την Κυριακή των Βαΐων έως και την Κυριακή του Θωμά), και το καλοκαίρι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
 • Σε περίπτωση παράτασης του διδακτικού έτους παρατείνεται για ανάλογο χρονικό διάστημα η σίτιση των φοιτητών.

2. Οι ώρες σίτισης των φοιτητών θα είναι:

 • ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ, ΠΡΩΙΝΟ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΩΡΕΣ 08:00 – 09:00 π.μ.
 • ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 12:00 – 15:30 ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ ΚΑΙ 18:00 – 20:30 μ.μ. ΤΟ ΒΡΑΔΙΝΟ.
 • ΓΙΑ ΤΑ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΡΓΙΕΣ, 12:00 – 18:30.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΣΙΤΙΣΗ ΕΠΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΜΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΔΩΡΕΑΝ ΦΟΙΤΗΣΗΣ (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΙ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ) ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΕ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΙΜΗ 3,00 ΕΥΡΩ/ΓΕΥΜΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΑΥΤΑ ΘΑ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΝ ΤΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΠΟΣΟ ΑΝΑ ΓΕΥΜΑ.

> Συνήγορος του Φοιτητή

Στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο έχει συσταθεί και λειτουργεί ο θεσμός με την ονομασία “Συνήγορος του Φοιτητή” (Φ.Ε.Κ. 78/22.01.2018, τ. Β΄) με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

– τη διαμεσολάβηση μεταξύ φοιτητών και καθηγητών ή διοικητικών υπηρεσιών του ιδρύματος

– την τήρηση της νομιμότητας στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής ελευθερίας

– την αντιμετώπιση φαινομένων κακοδιοίκησης

– τη διαφύλαξη της εύρυθμης λειτουργίας του ιδρύματος

Ο Συνήγορος του φοιτητή δεν έχει αρμοδιότητα σε θέματα εξετάσεων και βαθμολογίας των φοιτητών.

Ο Συνήγορος του φοιτητή διερευνά υποθέσεις, αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από αναφορά φοιτητή, και διαμεσολαβεί στα αρμόδια όργανα του Ιδρύματος για την επίλυσή τους.

Επικοινωνία
Email: sinigoros.foititi@hua.gr
Τηλ.: 210 95 49 292
Ωράριο Υποδοχής Φοιτητών/τριων:
Κτήριο Φοιτητικής Μέριμνας, Γραφείο 3, Παρασκευή 13:00-15:00

> Μειωμένο εισιτήριο

Το δελτίο φοιτητικού εισιτηρίου (πάσο) χορηγείται από την Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Δελτίου Ειδικού Εισιτηρίου.

21/09/2020: Σας ενημερώνουμε ότι η έκδοση/ανανέωση κάρτας μετακίνησης με τα μέσα μαζικής μεταφοράς για τους φοιτητές/τις φοιτήτριες γίνεται ηλεκτρονικά, για αποφυγή διασποράς του κορωνοϊού. Πληροφορίες θα βρείτε στo συνημμένo έντυπo.

> Υγειονομική Περίθαλψη

ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Οι ανασφάλιστοι φοιτητές (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί, καθώς και υποψήφιοι διδάκτορες) δικαιούνται πλήρη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.) με την γνωστοποίηση του Α.Μ.Κ.Α. [Νόμος 4452/2017 (Α 17) παρ. 3 του άρθρου 31, κατ’ ανάλογη εφαρμογή του Ν. 4368/2016 (Α 83) άρθρο 33]

Ως εκ τούτου, με την εφαρμογή του Ν. 4452/2017, από 1ης Σεπτεμβρίου 2017 δεν εκδίδονται βιβλιάρια υγείας σε ανασφάλιστους φοιτητές από το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο.

Επίσης, ενημερώνονται οι φοιτητές/τριες που έχουν παραλάβει βιβλιάρια υγείας από την υπηρεσία φοιτητικής μέριμνας του Πανεπιστημίου μας, ότι από 01/09/2017 τα βιβλιάρια δεν είναι σε ισχύ.