Κατηγορία: Uncategorized

  • ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ ΠΜΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022-2023

    Αγαπητοί/ές μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες, Σας ενημερώνουμε ότι οι εισακτέοι στο ΠΜΣ Ερευνητικού Χαρακτήρα «Επιστήμη των Υπολογιστών και Πληροφορική»  κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία (βλ. συνημμένο έντυπο « Προϋποθέσεις Απαλλαγών 2022_23 Mphil»), μπορούν να υποβάλουν αίτηση για απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής διδάκτρων. Συνημμένα θα βρείτε τα έντυπα: 1.   Έντυπο Προϋποθέσεις Απαλλαγών 2022_23 Mphil 2.   Έντυπο Αίτηση…