Κατηγορία: main

  • ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ ΑΚΔ. ΈΤΟΣ 2023-2024

    Βάσει της υπ’ αριθμ. 173/14.12.2023 Συνέλευσης της Σχολής Ψηφιακής Τεχνολογίας του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεματικής, στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται οι Αριθμ. Πρωτοκόλλου των αιτήσεων των φοιτητών, οι οποίοι δικαιούνται απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης (δίδακτρα) ανάλογα με το ποσοστό απαλλαγής του δικαιούχου. Δικαιούχοι Απαλλαγής Διδάκτρων

  • ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ ΠΜΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023-2024

    Σας ενημερώνουμε ότι οι εισακτέοι στο ΠΜΣ Ερευνητικού Χαρακτήρα «Επιστήμη των Υπολογιστών και Πληροφορική»  κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία (βλ. συνημμένο έντυπο « Προϋποθέσεις Απαλλαγών 2023_24 Mphil»), μπορούν να υποβάλουν αίτηση για απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής διδάκτρων. Συνημμένα θα βρείτε τα έντυπα: 1.   Έντυπο Προϋποθέσεις Απαλλαγών 2023_24 Mphil 2.   Έντυπο Αίτηση Απαλλαγής Διδάκτρων 2023_24 Mphil 3.   Πρότυπο Υπεύθυνης Δήλωσης Απαλλαγής Διδάκτρων_Mphil Σχετική νομοθεσία  (ΦΕΚ…