Κατηγορία: main

  • ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ ΠΜΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023-2024

    Σας ενημερώνουμε ότι οι εισακτέοι στο ΠΜΣ Ερευνητικού Χαρακτήρα «Επιστήμη των Υπολογιστών και Πληροφορική»  κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία (βλ. συνημμένο έντυπο « Προϋποθέσεις Απαλλαγών 2023_24 Mphil»), μπορούν να υποβάλουν αίτηση για απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής διδάκτρων. Συνημμένα θα βρείτε τα έντυπα: 1.   Έντυπο Προϋποθέσεις Απαλλαγών 2023_24 Mphil 2.   Έντυπο Αίτηση Απαλλαγής Διδάκτρων 2023_24 Mphil 3.   Πρότυπο Υπεύθυνης Δήλωσης Απαλλαγής Διδάκτρων_Mphil Σχετική νομοθεσία  (ΦΕΚ…