ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ ΑΚΔ. ΈΤΟΣ 2023-2024


Βάσει της υπ’ αριθμ. 173/14.12.2023 Συνέλευσης της Σχολής Ψηφιακής Τεχνολογίας του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεματικής, στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται οι Αριθμ. Πρωτοκόλλου των αιτήσεων των φοιτητών, οι οποίοι δικαιούνται απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης (δίδακτρα) ανάλογα με το ποσοστό απαλλαγής του δικαιούχου.

Δικαιούχοι Απαλλαγής Διδάκτρων