Αποτελέσματα Επιλογής Φοιτητών ΠΜΣ «Επιστήμη των Υπολογιστών και Πληροφορική» Ακαδημαϊκού Έτους 2022-2023


Κατάταξη Επιτυχόντων του ΠΜΣ Ειδίκευσης Ερευνητικού Χαρακτήρα «Επιστήμη των Υπολογιστών και Πληροφορική» (MPhil in Computer Science and Informatics) για το Ακαδ. έτος 2022-2023, σύμφωνα με την απόφαση της υπ. αριθ. 159/23.03.2023 συνεδρίαση της Συνέλευσης της Σχολής Ψηφιακής Τεχνολογίας.

Λήψη αποτελεσμάτων